Rollen

Een selectie van de verschillende rollen die Fiege HRM advies heeft vervuld:

Senior HR adviseur / accountmanager:                                                                                       
Bij diverse werkgevers deze rol vervult als generalistisch adviseur. Opgetreden als primus interpares tussen afdelingen en opdrachtgevers ten behoeve van optimaal functioneren van organisaties

Projectleider:                                                                                                                                   
Na deelname als projectmedewerker in diverse projectgroepen uiteindelijk als projectleider voor breed samengestelde projectgroep (OR, lijn en HRM) en hieraan leiding gegeven.     Dit betrof een specialistische invulling van arbeidsvoorwaarden beleid.

Procesbegeleider / ontwikkelaar:                                                                                                
Bij diverse opdrachtgevers deze rol ingevuld. Bijvoorbeeld voor de implementatie voor een nieuwe Blauwdruk. Opzetten van projectmanagementtraining, klantgerichtheidtraining.

Coach / tutor:                                                                                                                        
Begeleiden van leidinggevenden bij veranderingen en in operationele taken (train de trainer)                                                                                                                               
Begeleiden van outplacementkandidaten in hun zoektocht naar nieuwe uitdagingen (loopbaanbegeleider)                                                                                                         
Begeleiden van studenten in hun ontwikkeling bij het opzetten en uitvoeren van projecten

Presentator workshops en presentaties:                                                                        
Verzorgen van presentaties Levensloop en pensioen.

Netwerker:                                                                                                                   
Onderhouden van relaties en contacten binnen organisaties en daarbuiten. Het signaleren en opvangen van knelpunten voor verdere ontwikkeling.

Recruiter:                                                                                                                             
Uitvoeren van Werving en Selectie opdrachten.

Beleidsadviseur:                                                                                                                
Onderzoek naar instroom, doorstroom en uitstroom problematiek. Analyseren van arbeidsvoorwaardenvraagstukken. Onderzoek naar decentralisatie van HR afdeling.