Diensten

Efficiency en proces verbetering op basis van analytische advisering. Zowel in projecten als in HRM. Dit houdt in:

  • Het op basis van een door de opdrachtgever gesignaleerde problematiek analyseren (onderzoeken) van het probleem om te komen tot een oplossingsvoorstel.  Hiervoor spreek ik een onderzoeksfase af om het probleem te analyseren. Dit leidt tot een advies (de ideeën) met oplossingen. Ik zet dit advies na onderzoek op schrift en biedt aan de manager / leidinggevende een diagnose en/of oplossing aan. Het resultaat is een beleidsadvies met alternatieven (oplossingen) op basis van de voor en nadelen.

Het management kiest welke verdere acties zij neemt. Hierbij pas ik het principe van integraal management toe of wel de rol van HR als businesspartner. Het is hierna aan de opdrachtgever om het advies te implementeren.

Als u als opdrachtgever begeleiding wilt bij de uitvoering van het advies wordt hiervoor een nieuwe opdracht geformuleerd en offerte voor uitgebracht. De implementatieopdracht. In dit proces opereer ik als coach / denkadviseur om de nieuwe werkelijkheid te realiseren. (de rol van procesbegeleider).

Als adviseur heb ik oog voor de mens achter de mens. Deze help ik bij het inzichtelijk maken van weerstand tegen verandering, om te komen tot de uiteindelijk door de organisatie gewenste verandering. Dit doe ik door in gesprek te gaan en mensen op pragmatische wijze te confronteren met hun weerstand en deze bespreekbaar te maken.

Het resultaat is een efficiënte op de toekomst toegesneden organisatie.